Молебний спів за позбавлених домівки

Затверджено для богослужбового використання
на засіданні Священного Синоду УПЦ
23 листопада 2022 року

ЧИН МОЛЕНИЯ О ЛИШЕННЫХ КРОВА

Диакон: Благослови, владыко.

Иере́й: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Чтец: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, сокро́вище благи́х и жи́зни пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй трижды. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сына́ и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Го́споди, поми́луй 12.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 93

Бог отмще́ний Госпо́дь, Бог отмще́ний не обину́лся есть. Вознеси́ся Судя́й земли́, возда́ждь воздая́ние го́рдым. Доко́ле гре́шницы, Го́споди, доко́ле гре́шницы восхва́лятся? Провеща́ют и возглаго́лют непра́вду, возглаго́лют вси де́лающии беззако́ние? Лю́ди Твоя́, Го́споди, смири́ша и достоя́ние Твое́ озло́биша. Вдови́цу и си́ра умори́ша и прише́льца уби́ша, и ре́ша: не у́зрит Госпо́дь, ниже́ уразуме́ет Бог Иа́ковль. Разуме́йте же безу́мнии в лю́дех и бу́ии не́когда умудри́теся. Насажде́й у́хо, не слы́шит ли? Или́ созда́вый о́ко, не сматря́ет ли? Наказу́яй язы́ки, не обличи́т ли, уча́й челове́ка ра́зуму? Госпо́дь весть помышле́ния челове́ческая, я́ко суть су́етна. Блаже́н челове́к, eго́же а́ще нака́жеши, Го́споди, и от зако́на Твоего́ научи́ши eго́, укроти́ти eго́ от дней лю́тых, до́ндеже изры́ется гре́шному я́ма. Я́ко не отри́нет Госпо́дь люде́й Свои́х, и достоя́ния Своего́ не оста́вит, до́ндеже пра́вда обрати́тся на суд, и держа́щиися ея́ вси пра́вии се́рдцем. Кто воста́нет ми на лука́внующыя? Или́ кто спредста́нет ми на де́лающыя беззако́ние? А́ще не Госпо́дь помо́гл бы ми, вма́ле всели́лася бы во ад душа́ моя́. А́ще глаго́лах, подви́жеся нога́ моя́, ми́лость Твоя́, Го́споди, помога́ше ми. По мно́жеству боле́зней мои́х в се́рдце мое́м, утеше́ния Твоя́ возвесели́ша ду́шу мою́. Да не пребу́дет Тебе́ престо́л беззако́ния, созида́яй труд на повеле́ние. Уловя́т на ду́шу пра́ведничу, и кровь непови́нную осу́дят. И бысть мне Госпо́дь в прибе́жище, и Бог мой в по́мошь упова́ния моего́. И возда́ст им Госпо́дь беззако́ние их и по лука́вствию их погуби́т я́ Госпо́дь Бог (наш).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же три́жды

Бог Госпо́дь, и поет хор тропари сия:

Тропарь, глас 2:

К Тебе́, Спа́се, прибега́ющия/ и от Твоея́ всеси́льныя десни́цы по́мощи и благослове́ния,/ я́ко от Творца́ и Влады́ки и́щущия, не пре́зри;/ утеше́ние серде́чное да́руй рабо́м Твои́м,/ я́же не свое́ю во́лею жили́ща своя́ оста́виша,/ и пода́ждь им, я́коже свято́му семе́йству иногда́,/ защище́ние всемо́щное и ти́хое приста́нище/ моли́твами Богоро́дицы,// Еди́не Человеколю́бче.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропарь, глас 5:

Все упова́ние на Тя возложи́вшим рабо́м Твои́м, Спа́се,/ бу́ди Помо́щник и Изба́витель,/ путеше́ствующих же Са́м благослови́/ и от вся́кия беды́ и напа́сти сохрани́,/ да вси́ сла́вим Тя,// Еди́наго всех бла́г Пода́теля.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь, глас 5:

Под Твой покро́в прибега́ем, Богоро́дице Де́во,/ моли́тв на́ших не пре́зри в ско́рбех,/ но от бед изба́ви нас,// Еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

Диа́кон: Во́нмем. Прему́дрость.

Проки́мен, гла́с 4-й: Я́ко не отри́нет Госпо́дь люде́й Свои́х, и достоя́ния Своего́ не оста́вит.

Хор: Я́ко не отри́нет Госпо́дь люде́й Свои́х, и достоя́ния Своего́ не оста́вит.

Стих: А́ще глаго́лах, подви́жеся нога́ моя́, ми́лость Твоя́, Го́споди, помога́ше ми.

Хор: Я́ко не отри́нет Госпо́дь люде́й Свои́х, и достоя́ния Своего́ не оста́вит.

Диа́кон: Я́ко не отри́нет Госпо́дь люде́й Свои́х.

Хор: И достоя́ния Своего́ не оста́вит.

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Иере́й: Я́ко Свят еси́ Бо́же наш, и во святы́х почива́еши, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Диа́кон: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Диа́кон: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.

Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Диа́кон: Вся́кое дыха́ние.

Хор: Да хва́лит Го́спода.

Диа́кон: И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелиа, Го́спода Бо́га мо́лим.

Хор: Го́споди, поми́луй [Трижды]

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Иере́й: Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

Иерей: От Матфе́а Свята́го Ева́нгелия чте́ние [Мф. Зач. 4. 2,13-23]

Хор: Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диакон: Во́нмем.

Иере́й: Отше́дшим волхво́м, се А́нгел Госпо́день во сне яви́ся Ио́сифу, глаго́ля: воста́в, поими́ Отроча́ и Ма́терь Его́, и бежи́ во Еги́пет, и бу́ди та́мо, до́ндеже реку́ ти, хо́щет бо И́род иска́ти Отроча́те, да погуби́т Е́. Он же, воста́в, поя́т Отроча́ и Ма́терь Его́ но́щию и оты́де во Еги́пет. И бе та́мо до уме́ртвия И́родова, да сбу́дется рече́нное от Го́спода проро́ком, глаго́лющим: от Еги́пта воззва́х Сы́на Моего́. Тогда́ И́род, ви́дев, я́ко пору́ган бысть от волхво́в, разгне́вася зело́ и посла́в, изби́ вся де́ти, су́щия в Вифлее́ме и во всех преде́лех его́, от двою́ ле́ту и нижа́йше по вре́мени, е́же изве́стно испыта́ от волхво́в. Тогда́ сбы́стся рече́нное Иереми́ем проро́ком, глаго́лющим: глас в Ра́ме слы́шан бысть, плачь, и рыда́ние, и вопль мног. Рахи́ль пла́чущися чад свои́х и не хотя́ше уте́шитися, я́ко не суть. Уме́ршу же И́роду, се А́нгел Госпо́день во сне яви́ся Ио́сифу во Еги́пте, глаго́ля: воста́в, поими́ Отроча́ и Ма́терь Его́ и иди́ в зе́млю Изра́илеву, изомро́ша бо и́щущии ду́шу Отроча́те. Он же воста́в, поя́т Отроча́ и Ма́терь Его́ и прии́де в зе́млю Изра́илеву. Слы́шав же, я́ко Архела́й ца́рствует во Иуде́и вме́сто И́рода, отца́ своего́, убоя́ся та́мо ити́. Весть же прие́мь во сне, оты́де в преде́лы Галиле́йския. И прише́д, всели́ся во гра́де, нарица́емем Назаре́т. Я́ко да сбу́дется рече́нное проро́ки, я́ко Назоре́й нарече́тся.

Хор: Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Абие же по си́х иере́й или́ диа́кон глаго́лет ектению́ сию́:

Поми́луй на́с, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Ли́к: Го́споди, поми́луй три́жды на каждое прошение.

Прилагает и сия:

Еще́ мо́лимся о рабе́х Бо́жиих, я́же не свое́ю волею до́мы и селе́ния своя́ оста́виша, и о е́же по́мощь Твою́ им ниспосла́ти: неду́гующим исцеле́ние, скорбя́щим благоду́шие; кро́ва лише́нным жили́ще дарова́ти и вся благопотре́б­ная им всеме́рно воспо́лнити, мо́лим Ти ся, услы́ши и ми́лостивно поми́луй.

При́зри у́бо, Го́споди, на ско́рби, ну́жды и рыда́ния рабо́в Твои́х сих, и́мярек, и ве́ру их во Всеблаго́й Про́мысл Тво́й укрепи́, мо́лим Ти ся, услы́ши и ми́лостивно поми́луй.

Еще́ мо́лимся о е́же сохранити их, я́коже Ио́сифа пра́ведного с Преблагосло­ве́н­ною Богоро́дицею и Боже́ственным Младе́нцем Христо́м во Еги́пет но́щию отше́дших и да́же до уме́ртвия И́родова та́мо бы́вших сохрани́л еси́, Вседержи́телю, Исто́чниче жи́зни, услы́ши и ми́лостивно поми́луй.

Еще́ мо́лимся о тех, я́же я́ко самаряни́н милосе́рдно прия́ли и под кров свой ввели́ люди бе́дствующия, и о е́же умно́жити во благоде́нствии ле́та жи́вота и́х и благослове́нным им во всем бы́ти, Бо́же, услы́ши и ми́лостивно поми́луй.

Иерей: Услы́ши ны, Бо́же, Спаси́телю наш, упова́ние всех конце́в земли́, и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны: Ми́лостив бо и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Диа́кон же возглаша́ет: Го́споду помо́лимся.

Ли́к пое́т: Го́споди, поми́луй.

Иере́й же со вся́ким внима́нием и умиле́нием глаго́лет моли́тву сию́:

Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же И́стинный, вся́ стро́яй на спасе́ние ро́да на́шего, И́же Младе́нец бы́в, со Ио́сифом праведны́м и с Присноде́вою Мари́ею во Еги́пет не Свое́ю волею, но повеле́нием Арха́нгеловым путеше́ствовавый, во е́же сохране́нну бы́ти семе́йству Твоему́ свято́му, по́слежде бу́рю на мо́ри во укрепле́ние ве́ры апо́столов укроти́вый!

При́зри, смире́нно про́сим Тя́, на моли́тву на́шу и ми́лостивно посети́ рабо́в Твои́х [или: рабу́ Твою́, или: раба́ Твоего́], яже ну́ждею до́мы и селе́ния своя́ оста́виша!

Сам, Го́споди, спутеше́ствуй рабо́м Твои́м сим и вся́каго обурева́ния и наве́та вра́жия изба́ви, ми́р и благооти́шие па́ки возврати́ и вся благопотре́бная им ниспошли́.

Яко Бе́здна благосе́рдия Твоего́ неизсле́дима, и ми́лость Твоя́ безме́рна, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Диакон: Премудрость.

Иерей: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Лик: Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Иерей: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Господи, помилуй, трижды. Благослови́.

Иере́й же глаго́лет отпу́ст се́й:

Христо́с, И́стинный Бо́г на́ш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол, пра́ведного Ио́сифа Обру́чника и всех святы́х Свои́х, поми́лует и спасе́т на́с, я́ко Бла́г и Человеколю́бец.

Ли́к: Ами́нь. Го́споди, поми́луй, три́жды.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *