Послідування недільних богослужінь з перекладом та поясненнями

Послідування складені за уставом богослужіння Іонинського монастиря м.Києва, який відрізняється від загальновживаного.

Неделя 2 по Пятидесятнице'19

Неділя 2 по П'ятидесятниці'19

Неделя 3 по Пятидесятнице'12

Неделя 3 по Пятидесятнице'13

Неделя 3 по Пятидесятнице'14

Неделя 3 по Пятидесятнице'15

Неделя 3 по Пятидесятнице'16

Неділя 3 по П'ятидесятниці'16

Неделя 3 по Пятидесятнице'17

Неділя 3 по П'ятидесятниці'17

Неделя 3 по Пятидесятнице'18

Неділя 3 по П'ятидесятниці'18

Неделя 3 по Пятидесятнице'19

Неділя 3 по П'ятидесятниці'19

Неделя 4 по Пятидесятнице'12

Неделя 4 по Пятидесятнице'13

Неделя 4 по Пятидесятнице'14

Неделя 4 по Пятидесятнице'15

Неделя 4 по Пятидесятнице'16

Неділя 4 по П'ятидесятниці'16

Неделя 4 по Пятидесятнице'17

Неділя 4 по П'ятидесятниці'17

Неделя 4 по Пятидесятнице'18

Неділя 4 по П'ятидесятниці'18

Неделя 4 по Пятидесятнице'19

Неділя 4 по П'ятидесятниці'19

Неделя 4 по Пятидесятнице'20

Неділя 4 по П'ятидесятниці'20

Неделя 5 по Пятидесятнице'12

Неделя 5 по Пятидесятнице'13

Неделя 5 по Пятидесятнице'14

Неделя 5 по Пятидесятнице'15

Неділя 5 по П'ятидесятниці'15

Неделя 5 по Пятидесятнице'16

Неділя 5 по П'ятидесятниці'16

Неделя 5 по Пятидесятнице'17

Неділя 5 по П'ятидесятниці'17

Неделя 5 по Пятидесятнице'18

Неділя 5 по П'ятидесятниці'18

Неделя 5 по Пятидесятнице'19

Неділя 5 по П'ятидесятниці'19

Неделя 5 по Пятидесятнице'20

Неділя 5 по П'ятидесятниці'20

Неделя 6 по Пятидесятнице'12

Неделя 6 по Пятидесятнице'13

Неделя 6 по Пятидесятнице'14

Неделя 6 по Пятидесятнице'15

Неделя 6 по Пятидесятнице'16

Неділя 6 по П'ятидесятниці'16

Неделя 6 по Пятидесятнице'17

Неділя 6 по П'ятидесятниці'17

Неделя 6 по Пятидесятнице'18

Неділя 6 по П'ятидесятниці'18

Неделя 6 по Пятидесятнице'19

Неділя 6 по П'ятидесятниці'19

Неделя 6 по Пятидесятнице'20

Неділя 6 по П'ятидесятниці'20

Неделя 7 по Пятидесятнице'12

Неделя 7 по Пятидесятнице'13

Неделя 7 по Пятидесятнице'14

Неделя 7 по Пятидесятнице'15

Неделя 7 по Пятидесятнице'16

Неділя 7 по П'ятидесятниці'16

Неделя 7 по Пятидесятнице'17

Неділя 7 по П'ятидесятниці'17

Неделя 7 по Пятидесятнице'18

Неділя 7 по П'ятидесятниці'18

Неделя 7 по Пятидесятнице'19

Неділя 7 по П'ятидесятниці'19

Неделя 7 по Пятидесятнице'20

Неділя 7 по П'ятидесятниці'20

Неделя 8 по Пятидесятнице'12

Неделя 8 по Пятидесятнице'13

Неделя 8 по Пятидесятнице'14

Неделя 8 по Пятидесятнице'15

Неделя 8 по Пятидесятнице'16

Неділя 8 по П'ятидесятниці'16

Неделя 8 по Пятидесятнице'17

Неділя 8 по П'ятидесятниці'17

Неделя 8 по Пятидесятнице'18

Неділя 8 по П'ятидесятниці'18

Неделя 8 по Пятидесятнице'19

Неділя 8 по П'ятидесятниці'19

Неделя 8 по Пятидесятнице'20

Неділя 8 по П'ятидесятниці'20

Неделя 9 по Пятидесятнице'12

Неделя 9 по Пятидесятнице'13

Неделя 9 по Пятидесятнице'14

Неделя 9 по Пятидесятнице'15

Неделя 9 по Пятидесятнице'16

Неділя 9 по П'ятидесятниці'16

Неделя 9 по Пятидесятнице'17

Неділя 9 по П'ятидесятниці'17

Неделя 9 по Пятидесятнице'18

Неділя 9 по П'ятидесятниці'18

Неделя 9 по Пятидесятнице'19

Неділя 9 по П'ятидесятниці'19

Неделя 10 по Пятидесятнице'12

Неделя 10 по Пятидесятнице'13

Неделя 10 по Пятидесятнице'14

Неделя 10 по Пятидесятнице'15

Неделя 10 по Пятидесятнице'17

Неділя 10 по П'ятидесятниці'17

Неделя 10 по Пятидесятнице'18

Неділя 10 по П'ятидесятниці'18

Неделя 10 по Пятидесятнице'19

Неділя 10 по П'ятидесятниці'19

Неделя 10 по Пятидесятнице'20

Неділя 10 по П'ятидесятниці'20

Неделя 11 по Пятидесятнице'13

Неделя 11 по Пятидесятнице'14

Неделя 11 по Пятидесятнице'15

Неделя 11 по Пятидесятнице'17

Неділя 11 по П'ятидесятниці'17

Неделя 11 по Пятидесятнице'18

Неділя 11 по П'ятидесятниці'18

Неделя 11 по Пятидесятнице'19

Неділя 11 по П'ятидесятниці'19

Неделя 12 по Пятидесятнице'12

Неделя 12 по Пятидесятнице'13

Неделя 12 по Пятидесятнице'14

Неделя 12 по Пятидесятнице'15

Неделя 12 по Пятидесятнице'17

Неділя 12 по П'ятидесятниці'17

Неделя 12 по Пятидесятнице'19

Неділя 12 по П'ятидесятниці'19

Неделя 12 по Пятидесятнице'20

Неділя 12 по П'ятидесятниці'20

Неделя 13 по Пятидесятнице'12

Неделя 13 по Пятидесятнице'13