Последование молебна за болящаго младенца

Затверджено для богослужбового використання
на засіданні Священного Синоду УПЦ
12 травня 2021 року

ПОСЛЕ́ДОВАНИЕ МОЛЕ́БНА ЗА БОЛЯ́ЩАГО МЛАДЕ́НЦА

Священник: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Чтец: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас [трижды].

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй [трижды]. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сына́ и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Го́споди, поми́луй [12 раз].

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 114 

Возлюби́х, я́ко услы́шит Госпо́дь глас моле́ния моего́, я́ко приклони́ у́хо Свое́ мне, и во дни моя́ призову́. Объя́ша мя боле́зни сме́ртныя, беды́ а́довы обрето́ша мя, скорбь и боле́знь обрето́х, и и́мя Госпо́дне призва́х: о, Го́споди, изба́ви ду́шу мою́. Ми́лостив Госпо́дь и пра́веден, и Бог наш ми́лует. Храня́й младе́нцы Госпо́дь: смири́хся, и спасе́ мя. Обрати́ся, душе́ моя́, в поко́й твой, я́ко Госпо́дь благоде́йствова тя. Я́ко изъя́т ду́шу мою́ от сме́рти, о́чи мои́ от слез и но́зе мои́ от поползнове́ния. Благоугожду́ пред Го́сподем во стране́ живы́х. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же [трижды].

Та́же глаго́лет иере́й или́ диа́кон ектению́ сию́ о боля́щем отроча́ти.

Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Ли́к: Го́споди поми́луй [на каждое прошение]

О свы́шнем ми́ре: 

О ми́ре всего́ ми́ра:

[Аще в храме: О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся]

[Аще в доме: О до́ме сем, и с ве́рою  и благоче́стием живу́щих в нем, Го́споду помо́лимся]

[Аще во врачебнице: О враче́бнице сей и с ве́рою врачевство́ прие́млющим зде, Го́споду помо́лимся], и прочая.

И прилага́ет сия:

О рабе́ Бо́жием [рабе́ Бо́жией, раба́х Бо́жиих] младе́нце [младе́нцах], и́мярек, и о е́же в Бозе посещении его́ [ея́, и́х], Го́споду помо́лимся. 

О е́же и исцели́ти вся́к неду́г и вся́кую боле́знь, в не́м [ней, них] гнездя́щуюся, Го́споду помо́лимся.

О е́же Боже́ственною Своею благода́тию, ско́ро от одра́ боле́зни воздви́гнути и здра́ва [здра́ву, здра́вы] сотвори́ти младе́нца [младе́нцев], и́мярек, Го́споду помо́лимся.

О е́же ми́лостивно услы́шати гла́с моле́ния на́с недосто́йных рабо́в Свои́х и я́коже ханане́ину дще́рь поми́ловати и исцели́ти болящего [болящу́ю, боля́щих] раба́ Своего́ [рабу́ Свою́, рабо́в Свои́х] младе́нца [младе́нцев], и́мярек, Го́споду помо́лимся. 

О е́же услы́шати в ча́с се́й моле́ния роди́тельская и прия́ти проше́ния их, Го́споду помо́лимся. 

О изба́витися: 

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ на́с, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и ве́сь живо́т на́ш Христу́ Бо́гу предади́м.

Ли́к: Тебе́, Го́споди.

Возглаше́ние: Яко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Бог Госпо́дь, глас 4:

Диа́кон: Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.

Стих 1: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Стих 2: Обыше́дше обыдо́ша мя, и И́менем Госпо́дним противля́хся им.

Стих 3: Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня.

Стих 4: Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бы́сть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

Хор: Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне. (на каждый стих)

Тропа́рь, гла́с 4

Аще о едином:

Ско́рый в заступле́нии еди́н сы́й, Христе́, ско́рое свы́ше покажи́ посеще́ние стра́ждущему рабу́ Твоему́, и изба́ви от неду́г и лю́тых боле́зней, и воздви́гни во е́же пе́ти и сла́вити Тя́, моли́твами Богоро́дицы, еди́не Человеколю́бче.

Сла́ва: При́зри ми́лостивно, Го́споди, милосе́рдным Твои́м о́ком на смире́нное на́ше моле́ние, и не презре́в е́, человеколю́бно посети́ боле́знию уязвле́ннаго раба́ Твоего́, на́ми ны́не к Тебе́ припа́дающаго, и си́лою Твоего́ благосе́рдия воздви́гни его́, моли́твами Богоро́дицы, еди́не Человеколю́бче.

И ны́не: Моле́ние те́плое и Стено́ необори́мая, ми́лости Исто́чниче, ми́рови Прибе́жище, приле́жно вопие́м Ти́: Богоро́дице Влады́чице, предвари́, и от бе́д и боле́зней изба́ви раба́ Своего́, Еди́на вско́ре Предста́тельствующая. 

Аще о единей:

Ско́рый в заступле́нии еди́н сы́й, Христе́, ско́рое свы́ше покажи́ посеще́ние стра́ждущей рабе́ Твоей, и изба́ви от неду́г и лю́тых боле́зней, и воздви́гни во е́же пе́ти и сла́вити Тя́, моли́твами Богоро́дицы, еди́не Человеколю́бче.

Сла́ва: При́зри ми́лостивно, Го́споди, милосе́рдным Твои́м о́ком на смире́нное на́ше моле́ние, и не презре́в е́, человеколю́бно посети́ боле́знию уязвле́нную рабу́ Твою́, на́ми ны́не к Тебе́ припа́дающую, и си́лою Твоего́ благосе́рдия воздви́гни ю́, моли́твами Богоро́дицы, еди́не Человеколю́бче.

И ны́не: Моле́ние те́плое и Стено́ необори́мая, ми́лости Исто́чниче, ми́рови Прибе́жище, приле́жно вопие́м Ти́: Богоро́дице Влады́чице, предвари́, и от бе́д и боле́зней изба́ви рабу́ Свою́, Еди́на вско́ре Предста́тельствующая. 

Аще о мнозех:

Ско́рый в заступле́нии еди́н сы́й, Христе́, ско́рое свы́ше покажи́ посеще́ние стра́ждущим рабом Твоим, и изба́ви от неду́г и лю́тых боле́зней, и воздви́гни во е́же пе́ти и сла́вити Тя́, моли́твами Богоро́дицы, еди́не Человеколю́бче.

Сла́ва: При́зри ми́лостивно, Го́споди, милосе́рдным Твои́м о́ком на смире́нное на́ше моле́ние, и не презре́в е́, человеколю́бно посети́ боле́знию уязвле́нных рабо́в Твои́х, на́ми ны́не к Тебе́ припа́дающих, и си́лою Твоего́ благосе́рдия воздви́гни их, моли́твами Богоро́дицы, еди́не Человеколю́бче.

И ны́не: Моле́ние те́плое и Стено́ необори́мая, ми́лости Исто́чниче, ми́рови Прибе́жище, приле́жно вопие́м Ти́: Богоро́дице Влады́чице, предвари́, и от бе́д и боле́зней изба́ви рабы́ Своя́, Еди́на вско́ре Предста́тельствующая. 

Диа́кон: Во́нмем. Прему́дрость. 

Проки́мен, гла́с 4-й: Храня́й младе́нцы Госпо́дь: смири́хся, и спасе́ мя.

Хор: Храня́й младе́нцы Госпо́дь: смири́хся, и спасе́ мя.

Стих: Возлюби́х, я́ко услы́шит Госпо́дь глас моле́ния моего́ 

Хор: Храня́й младе́нцы Госпо́дь: смири́хся, и спасе́ мя.

Диа́кон: Храня́й младе́нцы Госпо́дь 

Хор: Смири́хся, и спасе́ мя.

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Иере́й: Я́ко Свят еси́ Бо́же наш, и во святы́х почива́еши, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Диа́кон: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Диа́кон: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.

Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Диа́кон: Вся́кое дыха́ние.

Хор: Да хва́лит Го́спода.

Диа́кон: И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелиа, Го́спода Бо́га мо́лим.

Хор: Го́споди, поми́луй [Трижды]

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Иере́й: Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

Иерей: От Матфе́а Свята́го Ева́нгелия чте́ние [Мф. 19,1-2;13-15]

Хор: Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диакон: Во́нмем.

Иерей: Во вре́мя о́но пре́йде Иису́с от Галиле́и и прии́де в преде́лы иуде́йския об о́н пол Иорда́на. И по Нем идо́ша наро́ди мно́зи, и исце́ли их ту́. Тогда́ приведо́ша к Нему́ де́ти, да ру́це возложи́т на них и помо́лится: ученицы́ же запрети́ша им. Иису́с же рече́ [им]: оста́вите дете́й и не возбраня́йте им приити́ ко Мне: таковы́х бо есть Ца́рство Небе́сное. И возло́жь на них ру́це, оты́де отту́ду.

Абие же по си́х иере́й или́ диа́кон глаго́лет ектению́ сию́:

Поми́луй на́с, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Ли́к: Го́споди, поми́луй три́жды на каждое прошение.

Прилагает и сия:

Еще́ мо́лимся Тебе́, Всеми́лостивому Го́споду, я́коже Езеки́ины сле́зы, Манасси́ино и ниневи́тян покая́ние, и Дави́дово испове́дание прия́л, и ско́ро те́х поми́ловал еси́, и на́ша во умиле́нии приноси́мыя Ти́ мольбы́ приими́, Всеблаги́й Царю́, и, я́ко Ще́др, поми́луй лю́те боля́щаго раба́ Твоего́ [рабу́ Твою́, рабы́ Твоя́] младе́нца [младенцев], и́мярек, здра́вие ему́ [ей, им] да́руя, в покая́нии взыва́ем Ти, Исто́чниче жи́зни и безсме́ртия, услы́ши и ско́ро поми́луй.

При́зри у́бо, Го́споди, на ско́рби и сле́зы роди́тельския, ну́жды и рыда́ния в не́мощи пребыва́ющаго младе́нца [младенцев], имярек, мо́лим Ти ся, Бла́же, услы́ши и ми́лостивно поми́луй. 

Возгла́с: Услы́ши ны, Бо́же, Спаси́телю наш, упова́ние всех конце́в земли́, и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны: Ми́лостив бо и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Диа́кон же возглаша́ет: Па́ки и па́ки, со умиле́нием [коле́на прекло́нше] Го́споду помо́лимся.

Ли́к пое́т: Го́споди, поми́луй [три́жды]

Иере́й же, со всеми предстоя́щими [колена прекло́нше], со вся́ким внима́нием и умиле́нием глаго́лет моли́тву сию́:

Господи, Иисусе Христе́, Бо́же наш, Си́льный и Ми́лостивый, вся́ стро́яй на спасе́ние ро́да на́шего, при́зри, смире́нно про́сим Тя́, на приле́жную мольбу́ на́шу и ми́лостивно посети́ раба́ Твоего́ [рабу́ Твою́, рабо́в Твои́х] младе́нца [младенцев] и́мярек, от боле́зни сего́ [сию́, си́х] избавля́я, уго́дна [уго́дней, уго́дным] яви́тися Тебе́, все́х Творцу́, благослови́ и на вся́кое де́ло благо́е, и Тебе́ благоуго́дное возрасти́, отгоня́я от него́ [нея́, ни́х] вся́кую сопроти́вную си́лу, вся́к же неду́г теле́сный исцеля́я и вся́кое наше́ствие неприя́зненное дале́че от него́ [нея́, них] отгоня́я зна́мением Креста́ Твоего́.

Ты́ бо́ еси́ храня́й младе́нцы, Го́споди, и Тебе́ Сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отцо́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Диакон: Премудрость.

Иерей: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Лик: Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Иерей: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Господи, помилуй, трижды. Благослови́.

Иере́й же глаго́лет отпу́ст се́й:

Христо́с, Истинный Бо́г на́ш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол, и святы́х безме́здных враче́в Космы́ и Дамиа́на, преподо́бных Стилиа́на Пафлаго́нитскаго, Ага́пита и Дамиа́на Пече́рских и всех святы́х Свои́х, поми́лует и спасе́т на́с и раба́ Своего́ [рабу́ Свою́, рабо́в Свои́х] младе́нца [младенцев], и́мярек, я́ко Бла́г и Человеколю́бец. 

Ли́к: Ами́нь. Го́споди, поми́луй, [три́жды]

И отхо́дят во своя́ си, благодаря́ще Бо́га.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *