Чин благословения врачебницы

Затверджено для богослужбового використання
на засіданні Священного Синоду УПЦ
12 травня 2021 року

ЧИН БЛАГОСЛОВЕНИЯ ВРАЧЕБНИЦЫ

Священник: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Чтец: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас (трижды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй (трижды). Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сына́ и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Го́споди, поми́луй (12 раз).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 90:

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Яко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́шия, от сря́ща, и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ Твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю Тебе́, к Тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма Твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Яко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище Твое́. Не прии́дет к Тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ Твоему́, я́ко Ангелом Свои́м запове́сть о Тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Яко на Мя упова́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его: с ним есмь в ско́рби, изму́ его, и просла́влю его, долгото́ю дний испо́лню его, и явлю́ ему спасе́ние Мое́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же (трижды).

Тропарь, глас 8-й:

Я́коже дом, в него́же принесо́ша рассла́бленнаго, ме́стом исцеле́ния благода́тного соде́лал еси́, та́ко лече́бницу сию́, вхо́дом свяще́нных служи́телей твои́х, и с ни́ми святы́х а́нгел Твои́х, до́мом ми́лости Твоея́ соде́лай еси́, благословля́я во врачева́нии хотя́щих труди́тися в ней.

Диакон: Прему́дрость, во́нмем.

Прокимен, глас 1: Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.

Стих: Во́ньже а́ще день призову́ Тя, ско́ро услы́ши мя.

Диакон: Прему́дрость.

Чтец: Прему́дрости Иису́са, сы́на Сира́хова, чте́ние.

Диакон: Во́нмем.

Чтец: Почитáй врачá проти́ву потрéб чéстию егó, ибо Госпóдь создá егó: от Вы́шняго бо éсть изцелéние, и от царя прии́мет дáр. Госпóдь создá от земли врачевáния, и мýж мýдрый не возгнушáется и́ми. И тóй дáл éсть худóжество челове́ком, да слáвится в чудесе́х свои́х: те́ми уврачевá и отъя́т боле́зни их. Мировáрец си́ми сострóит смешéние, и не скончáются делá егó, и мир от негó éсть на лицы земли́. Чáдо, в боле́зни твоéй не презирáй, но моли́ся Гóсподеви, и тóй тя изцели́т: отступи́ от прегрешéния и напрáви рýце, и от вся́каго грехá очи́сти сéрдце [твоé]: дáждь благоухáние и пáмять семидáла и умáсти приношéние, áки бы не пéрвее принося́й: и дáждь ме́сто врачý, Госпóдь бо егó создá: и да не удали́тся от тебé, потрéбен бо ти éсть. Е́сть врéмя, егдá в рукý егó благоухáние: и́бо и ти́и Гóсподеви мóлятся, да упрáвит им покóй и изцелéние рáди оздравлéния. (Сир.38:1-2, 4,6-14)

Диакон: Прему́дрость.

Чтец: К Гала́том посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние.

Диакон: Вонмем.

Чтец: Бра́тие, плод духо́вный есть любы́, ра́дость, мир, долготерпе́ние, бла́гость, милосе́рдие, ве́ра, кро́тость, воздержа́ние: на таковы́х несть зако́на. А и́же Христо́вы суть, плоть распя́ша со страстьми́ и похотьми́. А́ще живе́м ду́хом, ду́хом и да хо́дим. Не быва́им тщесла́вни, друг дру́га раздража́юще, друг дру́гу зави́дяще. Бра́тие, а́ще и впаде́т челове́к в не́кое прегреше́ние, вы духо́внии исправля́йте такова́го ду́хом кро́тости: блюды́й себе́, да не и ты искуше́н бу́деши. Друг дру́га тяготы́ носи́те, и та́ко испо́лните зако́н Христо́в. (Зачало 213)

Священник: Мир ти.

Чтец: И духови твоему.

Диакон: Премудрость.

Чтец: Аллилуиа, глас 8: Го́споди, да не постыжу́ся, я́ко призва́х Тя.

Стих: Блаже́н муж, ему́же есть и́мя Госпо́дне упова́ние его́.

Диакон: Премудрость, прости, услышим святаго Евангелия.

Священник: Мир всем.

Лик: И духови твоему.

Священник: От Марка святаго Евангелия чтение

Лик: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.

Диакон: Вонмем.

Священник (Зачало 7): Во вре́мя о́но, вни́де Иису́с в Капернау́м по днех, и слы́шано бысть, я́ко в дому́ есть. И а́бие собра́шася мно́зи, я́коже ктому́ не вмеща́тися ни при две́рех, и глаго́лаше им сло́во. И приидо́ша к Нему́ нося́ще разсла́бленна жи́лами, носи́ма четы́рми, и не могу́щым прибли́житися к Нему́ наро́да ра́ди, откры́ша покро́в, иде́же бе, и прокопа́вше све́сиша одр, на не́мже разсла́бленный лежа́ше. Ви́дев же Иису́с ве́ру их, глаго́ла разсла́бленному: ча́до, отпуща́ются тебе́ греси́ твои́. Бя́ху же не́цыи от кни́жник ту седя́ще и помышля́юще в сердца́х свои́х: что Сей та́ко глаго́лет хулы́? Кто мо́жет оставля́ти грехи́, то́кмо еди́н Бог? И а́бие разуме́в Иису́с ду́хом Свои́м, я́ко та́ко ти́и помышля́ют в себе́, рече́ им: что сия́ помышля́ете в сердца́х ва́ших? Что есть удо́бее? Рещи́ разсла́бленному: отпуща́ются тебе́ греси́? Или́ рещи́: воста́ни, и возми́ одр твой, и ходи́? Но да уве́сте, я́ко власть и́мать Сын Челове́ческий на земли́ отпуща́ти грехи́, глаго́ла разсла́бленному: тебе́ глаго́лю, воста́ни, и возми́ одр твой, и иди́ в дом твой. И воста́ а́бие, и взем одр, изы́де пред все́ми, я́ко диви́тися всем и сла́вити Бо́га, глаго́лющым, я́ко николи́же та́ко ви́дехом.

Лик: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.

По сем же глаголет диакон ектению сию:

Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй (трижды)

Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем, Святе́йшем Патриа́рсе, и́мя рек, о Господи́не и отце́ на́шем, Блаже́ннейшем митрополи́те, и́мя рек, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: Преосвяще́ннейшем епи́скопе), и́мя рек, и о всей во Христе́ бра́тии на́шей.

Лик: Го́споди, поми́луй (трижды)

Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

Лик: Го́споди, поми́луй (трижды)

Еще́ мо́лимся о е́же низпосла́ти благослове́ние Свое́ на враче́бницу сию́ и на всех зде благоче́стно труди́тися хотя́щих, и врачева́ния прия́ти иму́щих, посла́ти же им А́нгела Своего́ ми́лостива, соблюда́юща и сохраня́юща их от вся́каго зла, наставля́юща к де́ланию всех доброде́телей, и ко исполне́нию святы́х Христо́вых за́поведей, и дарова́ти им здра́вие, и долгоде́нствием уще́дрити их, рцем вси: Го́споди, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй (трижды)

Возглас: Услы́ши ны, Бо́же, Спа́сителю наш, упова́ние всех конце́в земли́ и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны. Ми́лостив бо и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Диакон: Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

И читает священник во всеуслышание следующую молитву:

Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, И́же страстьми́ Свои́ми стра́сти на́ша исцели́вый, и я́звами Свои́ми я́звы на́ша уврачева́вый, повеле́вый в боле́знех и не́мощех призыва́ти И́мя Твое́, благода́тию Пресвята́го Ду́ха благослови́ лече́бницу сию́, иде́же раби́ Твои́ ле́кари, за́поведи Твоя́ исполня́юще, врачева́ния неду́жным подава́ти и́мут.

Е́й, Го́споди, враче́й сих ру́це испра́ви, ду́ши их терпе́нием украси́, смире́нием обогати́, до́брым здра́вием теле́сным и спасе́нием награди́!

Неду́жным же, Влады́ко, терпе́ние пода́ждь, и здра́вием благопотре́бным возвесели́ сердца́ их, да вси́ ку́пно просла́вим Всесвято́е И́мя Твое́, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Вземлет же священную воду, и кропит ею стены врачебницы, глаголя:

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, окропле́нием воды́ сея́ свяще́нныя, в бе́гство да претвори́тся вся́кое лука́вое бесо́вское де́йство. Ами́нь.

Диакон: Премудрость.

Священник: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Лик: Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Священник: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Господи, помилуй, трижды. Благослови́.

Священник: Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере; си́лою честна́го и животворя́щаго Креста́; святы́х сла́вных и всехва́льных апо́столов; святи́теля Луки́, архиепи́скопа Кры́мскаго, испове́дника; преподо́бнаго и богоно́снаго отца́ на́шего Ага́пита Пече́рскаго, врача́ безме́зднаго; святы́х безсре́бренников, цели́телей и чудотво́рцев Космы́ и Дамиа́на, Ки́ра и Иоа́нна, Пантелеи́мона и Ермола́я, Сампсо́на и Диоми́да, Фо́тиа и Аники́ты; святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко благ и человеколю́бец.

Лик: Ами́нь. Го́споди, поми́луй (трижды)

Диакон творит многолетие.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *